O mnie image
Przemysław Reterski – instruktor, trener pływania kl.II .
Uprawnienia uzyskane na AWFiS w Gdańsku , ukończone studia z wychowania fizycznego, sędzia okręgowy klasy pierwszej .