REGULAMIN


 1. Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu oraz  oświadczeniem, że dziecko lub osoba dorosła jest zdrowe(a) i nie ma  żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na  basenie.

 2. Każdy uczestnik musi posiadać własny strój kąpielowy, klapki, ręcznik kąpielowy oraz okularki do pływania.

 3. Wpłata należności za lekcje pobierana jest za kwartał z góry.

 4. Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach w szatniach.

 5. Szkoła Pływania Retswim odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć.

 6. Nieobecności na zajęciach będzie można odrobić po uzgodnieniu z intruktorem do 30 dni. ( 1 nieobecność na kwartał) Po tym terminie lekcja nie jest odrabiana.  

 7. Szkoła Pływania RETSWIM zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn ode mnie  niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.

 8. Każdy uczestnik zajęć musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.

 9. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz bezpłatną publikację
  zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć (w materiałach cyfrowych, drukowanych, publikacjach prasowych, internecie, oraz w kanałach wideo publikowanych w internecie) jednak wyłącznie na własny użytek Szkoły RETSWIM, bądź też na potrzeby promocji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Zawsze słuchaj instruktora.

 • Nie biegaj po basenie.

 • Nie wchodź do wody bez pozwolenia instruktora.

 • Nie skacz do wody chyba, że są to skoki zorganizowane.