O ZAJĘCIACH


1. Zajęcia w szkole RETSWIM odbywają się w soboty i niedziele od 11.00 do      15.00, 

2. Dla chętnych możliwe również lekcje indywidualne.

Uczę:

- dzieci od lat 5-ciu,

- młodzież,

Program nauki obejmuje:

- ćwiczenia wypornościowe,

- ćwiczenia oddechowe,

- ćwiczenia napędowe,

- nauka wszystkich czterech stylów pływackich:

- grzbietowy,

- dowolny,

- klasyczny,

- motylkowy,

- nauka startów i nawrotów,

- skoki do wody.

Program zajęć w szkole RETSWIM obejmuje:

- oswajanie z wodą

- gry i zabawy

- nauka pływania

- doskonalenie technik pływania

- Oswajanie z wodą – podstawowe elementy takie jak: zanurzenie głowy do wody, wydechy, otwieranie oczu w wodzie, leżenie na wodzie w pozycji na plecach i na brzuchu, skoki do wody, itp., pozwalające przejść do etapu nauki pływania.


-gry i zabawy – traktowane jako element oswajania z wodą, kształtowanie współzawodnictwa.


Nauka pływania – kolejny etap w nauce pływania. Nauka podstawowych elementów potrzebnych podczas pływania. Poznawanie podstawowych technik do pływania stylem grzbietowym, dowolnym („kraul”), klasycznym („żabka”), a w późniejszym etapie stylem motylkowym („delfin”).

Doskonalenie technik pływania – szkoła RETSWIM proponuje ćwiczenia specjalistyczne dobierane do umiejętności naszego ucznia. Możliwe lekcje indywidualne.