WYMAGANIA

Musisz mieć ukończone 14 lat by w ogóle mieć możliwość podejścia do egzaminu na Patent.